• Mô tả

Mô tả

Hotline: 0961.363.183  www.vongbibacdandaycuroa.com – đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các loại vòng bi-gối đỡ  BẠC ĐẠN 609A 21 YSX

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng-VÒNG BI ASAHI-BẠC ĐẠN ASAHI-GỐI ĐỠ ASAHI-TRA CÚU VÒNG BI ASAHI-CATALOGUE VÒNG BI ASAHI-CATALOGUE GỐI ĐỠ ASAHI. CATALOGUE DÂY CUROA,CATALOGUE DÂY CUROA BANDO,CATALOGUE DÂY CUROA MITSUBOSHI. VÒNG BI,BẠC ĐẠN,Ổ BI,VÒNG BI TRUNG QUỐC,VÒNG BI NHẬT,VÒNG BI ĐỨC,VÒNG BI ẤN ĐỘ. VÒNG BI LIÊN XÔ,VÒNG BI BELARUS,VÒNG BI GIÁ RẺ,VÒNG BI LỆCH TÂM,VÒNG BI CHÍNH XÁC. VÒNG BI CHÀ,VÒNG BI CÔNG NGHIỆP,VÒNG BI KIM,VÒNG BI CÀ NA, VÒNG BI NTN,VÒNG BI FAG. VÒNG BI NSK,VÒNG BI KOYO,VÒNG BI NACHI,GỐI ĐỠ,GỐI ĐỠ TRUNG QUỐC,GỐI ĐỠ GIÁ RẺ. GỐI ĐỠ NTN,VÒNG BI XE,VÒNG BI CÀNG XE NÂNG,VÒNG BI KEC,VÒNG BI KBK,VÒNG BI KYK.

Vong bi,Vòng bi,Bac dan,Bạc đạn,Vong bi fag,Vòng bi fag. Bac dan fag,Bạc đạn fag,Vong bi nsk,Vong bi trung quoc,Vòng bi trung quốc,Bac dan trung quoc. Bạc đạn trung quốc,Vong bi lech tam,Vòng bi lệch tâm,Bac dan lech tam,Bạc đạn lệch tâm. Vong bi chinh xac,Vòng bi chính xác,Bac dan chinh xac,Bạc đạn chính xác,Vong bi cha,Vòng bi chà. Bac dan cha,Bạc đạn chà,Vong bi dua,Vòng bi đũa,Bac dan dua. Bạc đạn đũa,Vong bi con,Vòng bi côn.

Bac dan con      BẠC ĐẠN 609A 21 YSX

Bạc đạn côn,Vong bi cana. Vòng bi cana,Bac dan cana,Bạc đạn cana,Vong bi kim,Vòng bi kim,Bac dan kim,Bạc đạn kim,Day  curoa. Dây curoa,Day curoa. Dây curoa,Day curoa bando,dây curoa bando,Day curoa mitsuboshi,dây curoa mitsuboshi,Day  curoa obtibelt,Dây  curoa obtibelt. Mỡ bò,Mo bo,Mỡ bò chịu nhiệt,Mo bo chiu nhiet. Mo bo cong nghiep,Mỡ bò công nghiệp. Vong bi hop so,Vòng bi hộp số,Bac dan hop so. Bạc đạn hộp số, Vong bi hop so,Vòng bi hộp số,Bac dan hop so,Bạc đạn hộp số, Vong bi cong nghiep. Vòng bi công nghiệp,Bac dan cong nghiep,Bạc đạn công nghiệp

70712200

70752904

75712200

80712200

700712200

150712200

200712200

250712200

45712200

50712200

70712200

80712200

100712200

130712200

150712200

180712200

200712200

250712200

45712201HA

50712201HA

70712201HA

80712201HA

100712201HA

130712201HA

150712201HA

180712201HA

200712201HA

250712201HA

45712201

50712201

70712201

75712201

80712201

100712201

130712201

150712201

180712201

200712201

250712201

300712201

350712201

45712202

50712202

70712202

75712202

80752904K

100752904K

130752904K

150752904K

180752904K

200752904K

250752904K

300752904K

350752904K

80752905Y1

100752905Y1

130752905Y1

150752905Y1

180752905Y1

200752905Y1

250752905Y1

300752905Y1

350752905Y1

80752905K

100752905K

130752905K

150752905K

200752905K

300752905K

400752905K

500752905K

80752305

100752305

130752305

150752305

200752305

250752305

300752305

350752305

400752305

500752305

550752305

80752906K1

100752906K1

130752906K1

150752906K1

200752906K1

250752906K1

300752906K1

80712202

100712202

130712202

150712202

180712202

200712202

250712202

300712202

350712202

250712202K

50752202

250752202

70752202

80752202

90752202

100752202

130752202

150752202

180752202

200752202

250752202

300752202

70752202K

80752202K

100752202K

130752202K

150752202K

180752202K

200752202K

250752202K

300752202K

50752904K2

70752904K2

80752904K2

100752904K2

130752904K2

150752904K2

180752904K2

200752904K2

250752904K2

300752904K2

350752904K2

80752904Y1

100752904Y1

130752904Y1

150752904Y1

200752904Y1

300752904Y1

80752904K1

100752904K1

130752904K1

150752904K1

200752904K1

300752904K1

70752904

80752904

100752904

100752904-43

130752904

150752904

350752906K1

400752906K1

500752906K1

550752906K1

300752906

400752906

500752906

80752906K

100752906K

150752904

150752906K

200752906K

250752906K

300752906K

350752906K

400752906K

500752906K

80752307

90752307

100752307

130752307

150752307

200752307

250752307

300752307

350752307

400752307

500752307

550752307

600752307

650752307

700752307

80752307K

100752307K

130752307K

150752307K

180752307K

200752307K

250752307K

300752307K

350752307K

400752307K

500752307K

600752307K

700752307K

80752908

100752908

130752908

150752908

200752908

250752908

300752908

350752908

400752908

500752908

100752908K

200752908K

250752908K

300752908K

180752904

200752904

250752904

300752904

350752904

350752904-11

400752904

430752904

450752904

500752904

400752908K

500752908K

400752908K1

500752908K1

RN1010

RN1012

RN1014

RN1018

RN1024/P6

RN202TN1

RN202M

RN203

RN203M

RN204M

RN204

RN204EM

RN204M

RN204E

RN205

RN205M

RN205EM

RN205E

RN205/Z1

RN206

RN206M

RN206F1

RN206

RN206EM

RN206E

RN207

RN207M

RN207EM

RN207E

RN207EF1

RN208

RN208M

RN208EM

RN208E

RN209M

RN209EM

RN209

RN210

RN210M

RN210EM

RN211M

RN211EM

RN212M

RN212

RN212EM

RN213M

RN213EM

RN214

RN214E/YA2

RN214EM

RN215M

RN215EM

RN216M

RN216EM

RN217M

RN217EM

RN218

RN218M

RN218EM

RN219

RN219M

RN219EM

RN220M

RN220EM

RN221M

RN221/S0

RN221M

RN221EM

RN222

RN222M

RN222E

RN222EM

RN224M

RN224EM

RN226EM

RN228

RN228EM

RN228M

RN228E

NU228

RN230EM

RN232EM

RN232M

RN234EM

RN236M

RN307

RN309

RN312M

35UZS84

45UZS86

45UZE20917T2

60UZS417T2-SX

60UZS417T2X­

SX60UZS87

60UZS87V

60UZS87T2

65UZS418T2-SX

65UZS418V-SX

65UZS418T2X­

SX65UZS88

65UZS88V

65UZS88T2

85UZS220

85UZS419T2

85UZS419T2-SX

85UZS419T2X­

SX85UZS419V-SX

85UZS89

85UZS89T2

85UZS89V

85UZS620

95UZS221

95UZS421

95UZS621

100UZS90V

100UZS622

105UZS224

105UZS623

130UZS91

140UZS93

140UZS225XX1

140UZS226

140UZS625

180UZS627

UZ206G1P6

UZ217G1P6

UZ217VP6

UZ217BV

UZ228G1P6

UZ222G1P6

UZ222GIPS

UZ307G1P6

UZ309G1P6

UZ312G1P6

UZ313G1P6

UZ312VP6

UZ312BV

UZ313VP6

UZ328G1P6

UZ336BP6

E-85UZS220

E-95UZS221

UZ336BP6

E-85UZS220

E-95UZS221

E-95UZS221

UZ336BP6

E-85UZS220

E-95UZS221

20UZD80T2 PX1

20UZS80

20UZS80

20UZS80 (43)

20UZS80T2

22UZ21106T2 PX1

22UZ21106T2  PX1

22UZ21111

22UZ2111115T2  PX1

22UZ21111T2 PX1

22UZ2111317

22UZ2111317T2  PX1

22UZ21117T2 PX1

22UZ21121T2 PX1

22UZ21121T2  PX1

22UZ2112529T2  PX1

22UZ21129T2 PX1

22UZ21135T2  PX1

22UZ21143T2  PX1

22UZ2115159T2  PX1

22UZ21159T2

22UZ21159T2 PX1

22UZ2117187T2  PX1

22UZ311

22UZ317

22UZ329

22UZ335

22UZ343

22UZ359

22UZ387

22UZ411  1115T2X-EX

22UZ411  1317T2X-EX

22UZ411  2529T2X-EX

22UZ411  43T2X-EX

22UZ411  5159T2X-EX

22UZ411  7187T2X-EX

22UZ411 1317T2X-EX

22UZ411 2529T2X-EX

22UZ411 43T2X-EX

22UZ411 5159T2X-EX

22UZ4112529T2

22UZ6120608GRX

22UZ830611 PX1

22UZ830611T2

22UZ830611T2 PX1

22UZ8311

22UZ8317

22UZ831729

22UZ831729T2

22UZ8329

22UZ8335

22UZ8343T2

22UZ8359

22UZ8387

25UZ414 13-17T2X-EX

25UZ414 2935T2X-EX

25UZ414 43-59T2X-EX

25UZ414 7187T2X-EX

25UZ429

25UZ459

25UZ487

25UZ850611

25UZ8506-11T2

25UZ8506-11T2S

25UZ851317

25UZ8513-17T2

25UZ85187T2

25UZ852125/417T2S

25UZ852935

25UZ852935T2

25UZ852935T2S

25UZ854359

25UZ8543-59

25UZ8543-59T2

25UZ8543-59T2S

25UZ857187

25UZ857187T2S

25UZ8587

35UZ860608T2

35UZ8611

35UZ8611-15

35UZ8611-15T2S

35UZ8617

35UZ8617-25

35UZ8617-25T2S

35UZ862935

35UZ862935T2

35UZ862935T2S

35UZ864351T2S

35UZ8659

35UZ8659T2

35UZ8659T2S

35UZ8671

35UZ8671T2

35UZ8671T2S

35UZ8687

35UZ8687T2

35UZ8687T2S

408 YXX

40908-15YEX

41006YEX

41008-15YEX

41011-15YEX

41021YEX

41051YEX

4110608  YEX

4111115YEX

4111317YEX

41121YEX

41129YEX

41135YEX

4115159YEX

4117187YEX

41406-11YEX

41413-17YEX

4142125YEX

4142935YEX

41443-59YEX

4147187YEX

4160608YEX2

41611-15YEX2

41617-25YEX2

4162935YEX2

4164351YEX2

41659YEX2

41671YEX2

41687YEX2

15UZS20959T2

15UZS20971T2

15UZS20987T2

19UEZ8106

19UZS208T2

609 35 YRX

609 43 YRX

609 51 YRX

609 59 YRX

609 71 YRX

609 87 YRX

609A 21 YSX

609A06YRX

610 11-15 YRX

610 21 YRX

610 2529 YRX

610 35 YRX

610 51 YRX

610 59 YRX

610 87 YRX

610 11-15 YRX

610 119 YRX

610 17 YSX

610 21 YSX

610 2529 YSX

610 35 YRX

610 43 YRX

610 51 YRX

610 59 YRX

610 71 YRX

610 87 YRX

6100608YRX

612 0608 YRX

612 21 YRX

612 21 YRX

612 35 YRX

612  0608  YRX

612  1115  YSX

612  1317  YSX

612  21  YRX

612  2529  YSX

612  35  YRX

612  43  YSX

612  5159  YSX

612  7187  YSX

612 0608 YRX

612 1115 YSX

612 1317 YSX

612 21 YRX

612 2529 YSX

612 35 YRX

612 43 YSX

612 5159 YSX

612 7187 YSX

6120608 GRX

614  06-11  YSX

614  13-17  YSX

614  2125  YSX

614  2935  YSX

614  43-59  YSX

614  7187  YSX

614 06-11 YSX

614 13-17 YSX

614 2125 YSX

614 2935 YSX

614 43-59 YSX

614 7187 YSX

616 0608 YRX2

616 11-15 YRX2

616 17-25 YRX2

616 71 YRX

616  0608  YRX2

616  11-15  YRX2

616  17-25  YRX2

616  2935  YSX

616  4351  YSX

616  59  YSX

616  71  YRX

616  87  YSX

616 0608 YRX2

616 11-15 YRX2

616 17-25 YRX2

616 2935 YSX

616 4351 YSX

616 59 YSX

616 71 YRX

616 87 YSX

617 GSX

19UZS208T2

19UZS208T2(17)

625 GXX

626 GXX

627 GXX

TRANS41006

TRANS4110608

TRANS607

TRANS60906

TRANS60908-15

TRANS60911

TRANS60911-15

TRANS609119

TRANS60917

TRANS60921

TRANS6092529

TRANS60935

TRANS60943

TRANS60959

TRANS60971

TRANS60987

TRANS61006

TRANS61011

TRANS61011-15

TRANS610119

TRANS61017

TRANS61021

TRANS6102529

TRANS61035

TRANS61043

TRANS61051

TRANS61059

TRANS61071

TRANS61087

TRANS6110608

TRANS6111115

TRANS6111317

TRANS61121

TRANS6112529

TRANS61135

TRANS61143

TRANS6115159

TRANS6117187

TRANS61406-11

TRANS61413-17

TRANS6142125

TRANS6142935

TRANS61443-59

TRANS6147187

TRANS6160608

TRANS61611-15

TRANS61617-25

TRANS6162935

TRANS6164351

TRANS61659

TRANS61671

TRANS61687

TRANS617

TRANS618

TRANS619

TRANS620

TRANS622

TRANS624

TRANS626

617 GSX

618 YSX

620 GXX

621 GXX

622 GXX

623 GXX

624 GXX

625 GXX

607 YXX

607  YSX

607A06YRX

609 2529 YRX

609 51 YRX

609 59 YRX

609 11-15 YRP

609 21 YSX

609 2529 YSX

22UZ8335

22UZ8343

22UZ8343LA

22UZ8343T2

vong bi lech tam hop so, bac dan lech tam hop so, goi do lech tam hop so, vòng bi lệch tâm hộp số, bạc đạn lệch tâm hộp số, gối đỡ lệch tâm hộp số, vòng bi LỆCH TÂM HỘP SỐ, bạc đạn LỆCH TÂM HỘP SỐ, gối đỡ LỆCH TÂM HỘP SỐ, VÒNG BI LỆCH TÂM HỘP SỐ, BẠC ĐẠN LỆCH TÂM HỘP SỐ, GỐI ĐỠ LỆCH TÂM HỘP SỐ